Opis projektu

Idla moich przyjaciół:
Myślę, że w naszym społeczeństwie jest duży deficyt, jeśli chodzi o rozwój postaci naszych dzieci.
.
Ten deficyt nadal trwa już w młodym pokoleniu rodziców.
Aby pomóc Tobie w pracy Twojego stowarzyszenia,
Opracowałem program rozwoju postaci.
Ten program powinny stanowić podstawę do znakomitej wydajności we wszystkich obszarach.
Ponieważ natura jest podstawą, a nie, jak w naszych szkołach, przede wszystkim wiedza jest przedstawiony jako podstawa,nałeży się unikać niniejszego łokciewego społeczeństwa.
Naszi przyszli liderzy powinny osiągnąć Twój poziom!
Zadaniem programu SAI Nacapro jest:
Twoje dziecko albo twoj gracz codziennie ogląda tylko jedną animację!
Te animacji opowiadają cenny historie z wszystkich religii lub z życia.
Oni zostają się nieświadomie w pamięci(duchu) w działu wspomnienia.
Ponieważ pod wpływem stresu stosujemy tylko historii z pamięci, to dobra baza jest bardzo cenną i ważną dla życia.
(Jeśli chcesz wygrać, każdy mecz jest stresem)
Proszę spojrzeć na koncepcję programu i arkusz rejestrujący!
Zobacz także kilka tygodni na stronie internetowej codziennie po jednej histirii.
W celu wsparcia służyć koncepcja programu i motywacyjna ulotka/arkusz rejestrujący!
 

Attachments for download:
-Motivation flyer/ short description of the idea and methods
-Information for parents

-Presentation for press

Wszystkiego najlepszego
Twój przyjaciel
Richard

Contact mail: richard@sport-saller.de