Co ukrywa się za SaiNaCaPro?
Dowiedz się więcej o naszym projekcie i przeczytaj ciekawe informacje

E180 Tiefe Liebe für Verärgerte

Aufgabe: Immer wenn Dich jemand nicht leiden mag, bringe tiefe Liebe für ihn, bewusst in Dein Herz.