რას ნიშნავს SaiNaCaPro?
აქ შეიტყობ მეტს ჩვენი პროექტის შესახებ და მიიღებ საინტერესო დამატებით ინფორმაციას

S017 Bisschen denken beim Schenken

Aufgabe: Wenn wir jemandem etwas Gutes tun wollen,
so müssen wir uns vorher überlegen, ob das, was wir vorhaben,
auch ein Vorteil für den anderen ist.