რას ნიშნავს SaiNaCaPro?
აქ შეიტყობ მეტს ჩვენი პროექტის შესახებ და მიიღებ საინტერესო დამატებით ინფორმაციას

C100 წუწუნი

დავალება: წუწუნს როცა დააპირებ, იმაზე დაფიქრდი, რომ სხვა შენზე ბევრად, ბევრად უარესადაა.