რას ნიშნავს SaiNaCaPro?
აქ შეიტყობ მეტს ჩვენი პროექტის შესახებ და მიიღებ საინტერესო დამატებით ინფორმაციას

C111 ნეხვის გროვა

დავალება: პირველი წუთების აღელვება როცა გადაგივლის, ღმერთს მადლობა შესწირე იმ განსაცდელისათვის, რომელიც სიბრძნეს გმატებს და გაძლიერებს.